تبلیغات
دنیای اسلام - قضاوتهای امام علی (ع)/ قسمت اول
 
دنیای اسلام
عکس ها و مطالب و پاسخ به سوالات دینی روز
درباره وبلاگ


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود

افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند

و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند!
دکتر شریعتی

الحمد لله الذی جعلنا من المتمسكین بولایة امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب و اولاده المعصومین علیهم السلام

مدیر وبلاگ : فرزانه
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
چرا مسلمان هستید؟ (علت اصلی)
.حکم های گوناگون:

پنج نفر رادرحال زنا بگرفتند ونزد عمرآوردند عمر دستورداد برهمه آنها حدجاری کنند.اتفاقا امیرالمومنین آنجا حاظر وبه این قضیه ناظر بود.آنگاه بهعمررو کرد وفرمود:این حکم که درباره این گروه گفتی صحیح نبود.

عمر گفت:پس خودتان برآنان اقامه حد کنید.آن حضرت یکی ازایشان را پیش کشیده وگردنش را زدودومی را سنگسارکرده وبه سومی صدتازیانه وبه چهارمی پنجاه تازیانه زدوپنجمی را فقط با چند تازیانه تادیب کرد.

عمر از داوری آن حضرت درحیرت شده ومردم نیز درشگفت شدند. عمرگفت :یاابا الحسن برپنج نفرکه همگی مرتکب یک جنایت شده بودند پنج حد متفاوت جاری کردی؟

آن حضرت فرمود:اما آن نفر اول که گردنش را زدم کافر ذمی بود که ازشرایط ذمه خارج شده وحکمش به جز کشتن چیزی نبود.

نفردوم که اورا سنگسار کردم خودش زن داشت زنایش محصنه بود.سومی زن نداشت وحکمش حدتازیانه بودونفرچهارم که نصف حدی به او زدم غلام بود وحکمش نصف حد است ونفر پنجم که او را تعزیر کردم دیوانه بود وحدی نداشت ولکن لازم بود به چند تازیانه تنبیه شود؟

2.اشتباه عمر:

مردی یمنی که زنش در یمن بود درمدینه زنا کرد:

عمر دستوربه سنگساروی داد.

امیرالمومنین (ع) به وی فرمود:سنگساری براو روا نیست زیرا از زنش غائب بوده بوده باید حد بر او جاری شود .

دراین وقت عمر گفت:( خداوند مرا زنده نگذارد برای مشکلی که ابوالحسن درآن نباشد.)

3.اقرار ازروی تهدید:

زنی آبستن را که به زنا متهم بود نزد عمر آوردند عمر ازاو پرسش کرد زن به زنای خود اعتراف کرد.عمردستورداد او را سنگسارکنند.

دربین راه امیرالمومنین (ع) به آنان برخورد کرد وبه ماموران فرمود:به این زن چکار دارید!؟

گفتند:عمر فرمان قتلش را داده است.

امیرالمومنین (ع) آنان را به نزد عمر برگردانده وبه عمر فرمود:آیا تو گفته ای این زن سنگسار شود!؟

 عمر گفت:آری این زن به زنای خود اقرار کرد.

آن حضرت به وی فرمود:این زن خودش گناهکار است وحق داری درباره اش اینگونه حکمی بگویی ولی برطفلی که در شکم دارد چه حق داری!؟به گمانم او را ترسانده ای ودر نتیجه اقرار کرده است!.عمر گفت:آری چنین بوده.

امیرالمومنین (ع) به وی فرمود:آیا ازرسول خدا(ص) نشنیدی که فرمود: کسی که با شکنجه اقرار کند حدی براو نیست وکسی که با حبس وتهدید اعتراف کند اقرارش پذیرفته نیست )

عمر راهش را گرفت ورفت وگفت:زنان عالم عاجزند از اینکه پسری مانند علی بن ابیطالب بزایند.

سپس گفت :لو لا علی لهلک عمر(اگر علی نبود عمر هلاک می شد)

4.استدلال به قرآن:

هنگامی که هیثم از بعضی غزوات به خانه خود برگشت پس از ششماه تمام زنش فرزند زائید.هیپم فرزند را ازخود ندانست!وزنش رانزد عمربد وقصه رابرایش بیان داشت.

عمر دستور داد زن را سنگسار کنند!.

از حسن اتفاق پیش از آنکه اورا سنگسار کنند امیرالمومنین (ع)  اورا دید واز قضیه آگاه گردید پس به عمر فرمود:باید بگوئی زن راست میگوید زیرا خداوند درقرآن می  فرماید

:( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)(سوره 46 آیه 14 )مدت حمل واز شیرگرفتن فرزند سی ماه است.ودرآیه دیگر می فرماید:( والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین) (سوره 2 آیه 233 )

(مادران –فرزندان خودرا دوسال تمام شیر می دهند) ووقتی که بیست وچهار ماه دوران شیر دادن از سی ماه کم شود.شش ماه می ماند که کمتری دوران حاملگی است.

عمرگفت اگر علی (ع) نبود عمر به هلاکت می رسید وراهش را گرفت ورفت.

5.فرق سگ وگوسفند:

مردی اعرابی از امیرالمومنین (ع) پرسید سگی را دیدم  که با گوسفندی جستن کرده واز آنها حملی بهم رسیده است ،آیا این حمل به کدامیک  ملحق است؟

آن حضرت به وی فرمود:اورا درکیفیت خوراکش آزمایش کن اگر گوشتخواربود سگ است واگر علفخوار بود گوسفند.

اعرابی گفت :اورا دیده ام گاهی گوشت خورده گاهی علف.

علی (ع) فرمود:اودرآب آشامیدن آزمایش کن اگر بادهان آب می خورد گوسفند است واگر بازبان آب برمی دارد سگ است.اعرابی گفت:هردوجورآب میخورد!

حضرت علی (ع) فرمود:

اورا دررفتن آزمایش کن .اگر بدنبال گله می رود سگ ولی اگر وسط یا جلوی گله می رود گوسفند است اعرابی گفت او رادیده ام گاهی به این ترتیب وگاه به آن ترتیب.

علی (ع) فرمود:اورا کیفیت نشستن ملا حظه کن، اگر برشکم می خوابد گوسفند است واگر بردم می نشیند سگ است.اعرابی گفت :گاهی به این ترتیب می نشیند وگاه بدان ترتیب.

علی (ع) :فرمود:اورا ذبح کن اگر درشکمش شکنبه دیدی گوسفند ولی اگر روده وامعاء دیدی سگ است.

اعرابی ازشنیدن این نکات دقیق متحیر ومبهوت ماند.

6.تو گمشده ما هستی

دو نفر ازدانشمندان یهودی که نسبت به پیامبر ا سلام (ص) علاقه زیادی داشتند وکرر به نزد آن حضرت رفته وبه سخنانش گوش میدادند.

پس ازوفات پیوسته از خلیفه وجانشین او پرسش می نمودند ومی گفتند هیچ پیغمبری از دنیا نرفته مگر اینکه جانشینی از اهل بیت خودش که بااو خوشاوندی نزدیک داشته ودارای قدری جلیل وشانی عظیم بوده به جای خود معین کرده  تا قوانین وبرنامه آئینش را درمیان ملّت وامت وی بپا دارد.

روزی یکی از آن دو به دیگری گفت آیا تو خلیفه بعد از این پیغمبر (ص) را می شناسی؟

گفت :نه! ولی نشانه های او را درتورات خوانده ام که شخصی است اصلع وزرد رنگ ونزدیک ترین مردم  است به رسول خدا (ص) چون وراد مدینه شدند ازجانشین پیامبر سئو ال نمودند.آنان را به نزد ابوبکر راهنمایی کردند.

آن دو به نزد ابوبکر رفته وبا اولین برخورد گفتند این مرد گمشده ما نیست،آنگاه از او پرسیدند خویشی تو با رسول خدا (ص) چیست؟

گفت:مردی از عشیره اویم ودخترم عایشه نیزهمسر او می باشد.

گفتند :آیا غیر از این هم قرابتی داری؟

گفت :نه!

گفتند:پس ما را به کسی برسان که از خودت دانا تر با شد !زیرا تو آن نشانه هایی که درتورات برای جانشین این پیغمبر خوانده ایم دارا نیستی

ابو بکر از شنیدن سخنانشان درغضب شده وخواست آنان را به قتل برساند!!

سپس ایشان را به نزد عمر هدایت کرد چون می دانست که اگر آنان نسبت به عمذ ابراز مخالفت کنند عمر ایشان را به مجازات خواهد رساند.

پس به نزد عمرآمدند واز او پرسیدند خویشی تو با رسول خدا (ص) چیست؟

عمرگفت من از قبیله او هستم ودخترم حفضه نیز همسر او می باشد.

گفتند:آیا غیر از این هم قرابتی داری؟

گفت:نه

گفتند تو هم گمشده ما نیستی وآنگاه از او پرسیدند پروردگارت کجاست؟

عمرگفت:دربالای هفت آسمان است،گفتند پس جای دیگری نیست؟

گفت:نه

 گفتند:پس ما را به کسی برسان که از خودت اعلم باشد.

عمرآنان را به نزد حضرت امیر (ع) رهبری کرد چون به نزد علی (ع) آمدند با اولین نظر وبرخورد گفتند این همان کسی است که نشانه هایش را درتورات خوانده ایم

،اوست وصی وخلیفه این پیغمبر (ص) اوست پدر حسن وحسین(علیهما السلام) اوست شوهر دختر پیغمبر (ص) اوست آن کسی که حق با او بستگی دارد وآنگاه ازآن حضرت پرسیدند: خویشی تو با رسول خدا (ص) چیست؟

فرمود:

پیامبر برادر من ووصی اویم  من اولین کسی هستم که به او ایمان آورده ام !وشوهر دخترش فاطمه هستم.

گفتند این قرابتی است بزرگ وفاخر ونشانه ای است که در تورات خوانده ایم .

پس ازآن پرسیدند پروردگار توکجاست؟

علی (ع) فرمود:اگر بخواهید شما را خبردهم ازآنچه که در عهد پیغمبر شما موسی(ع) واقع شده ومشکل شما را پاسخ می گویدواگر بخواهید شما را آگاه سازم ازآنچه که درزمان پیغمبر ما محمد(ص) روی داده است.

گفتند ما ار خبر بده ازآنچه که در زمان پیغمبر ما موسی روی داده است.

فرمود:چهار فرشته از چهار طرف جهان آمده وبه هم رسیدند یکی ازخاور ودیگری از باختر سومی از آسمان وچهارمی از زمین.

پس فرشته ای که ازخاور آمده بود به فرشته ای که از باختر گفت ازکجا آمده ای؟

گفت:ازنزد پروردگارم آن فرشته ای که از باخترآمده به فرشته خاور گفت از کجا آمده ای؟

گفت از نزد پروردگارم!

فرشته زمینی به فرشته آسمانی گفت از کجا آمده ای؟ گفت: از نزد پروردگارم

این بود جریانی که درعهد پیغمبر شما موسی روی داده  که پرسش شما را پاسخ می دهد (یعنی خدا همه جاست) واما آنچه درزمان پیغمبر ما در این باره آمده آیه شریف قرآن است:( ما یکون من نجوی ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم)(هیچ سه نفری با هم رازگویی نمی کنند مگر این که خداوند چهارمی ایشان است ونه پنج نفری مگرآنکه خداوند ششمی ایشان است ونه کمتر از سه نفر ونه بیشتر از پنج نفر مگرآنکه خداوند با ایشان است)(سوره مبا رکه مجادله آیه 8)

پس آن دو یهودی گفتند:یا علی چه سبب شد که دو صاحبت (ابوبکر وعمر) تورا از منصب مخصوصت جلو گیری کردند .سوگند به خدایی که تورات را به موسی فرستاده تو خلیفه برحق هستی وما صفات ونشانه های تو را درکتابهای خود درکنیسه ها ومعابدمان خوانده ایم وتو سزاوارتری به این مقام از افرادی که در تصدی آن بر تو تقدم جسته اند.

علی (ع) فرمود:

آنان جلو رفته اند ودیگران را عقب گذارده اند وحسابشا ن با خداست  که درروز رستاخیز آنها را توقیف کرده وبازخواست خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

7.نذرمشکل:

از حضرت امیر(ع) پرسیدند مردی نذر کرده است با پای پیاده خانه خدا رازیارت کند،دربین راه به رودخانه ای رسید لازم است با کشتی از آن عبور کند تکلیفش چیست؟ آن حضرت فرمود:میان کشتی سرپا می ایستد تا از آب عبور کند.

 

 

8.ماهی درشکم ماهی دیگر

از امیرالمومنین (ع) پرسیدند:اگردرشکم یک  ماهی  ماهی دیگری دیده شود حکم آن چیست ؟

فرمود:هردو را بخور.

 

9.پاک کردن حیوان نجاستخوار

امیرالمومنین درباره پاک شدن حیوان حلال گوشتی که نجاستخوار شده چنین فرمود:

مرغ نجاستخوار سه روز مرغابی پنج روز گوسفند ده روز گاو بیست روز شتر چهل روز باید غذای پاک بخورند واگر پیش از این مدت آنها را ذبح کنند،گوشتشان حرام است.

 

10.خطبه بی الف

گروهی از اصحاب رسول خدا (ص) دور هم نشسته واز هر دری سخن می راندند گفتگو از

حروف الفبا به میان آمد.

همگی به اتفاق آراء برآن شدند که حرف الف بیش از سایر حروف درجمله بندی وسخن گفتن به کار میرود دراین هنگام  امیرالمومنین (ع) به پا خاسته وخطبه ای طولانی بدون الف در منتهی درجه فصاحت وبالغت بدیهه انشاء نمود که اول آن این است:( حمدت وعظمت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت رحمته غضبه...)

دفعه دیگر خطبه ای بدون نقطه بدیهه اشاء کرد که اول آن این است: (الحمد لله اهل الحمد وماواه وله اوکدالحمد واحلاه...)

 

11.اهمیت زبان:

اهمیت زبان را از علی (ع) پرسش نمودند.

آن حضرت فرمود:

زبان بسان ترازوئی است که جهل ونادانی آن را سبک کرده وعقل وخرد اورا سنگین می نماید.

 

 

12.جای بهشت ها در روز قیامت:

سه نفر از یهود بنام های :کعب بن اشرف ومالک بن صیفی وحی بن اخطب نزد عمر آمده بدو گفتند:در کتاب آسمانی  شما قرآن مجید آمده (جنة عرضها السموات والارض ) (بهشتی که وسعت وپهناوری آن به قدر آسمانها وزمین هاست) درصورتی که وسعت یک بهشت تمام آسمانها زمینهای هفتگانه را بگیرد پس بقیه بهشتها درروز قیامت کجا هستند؟

عمر گفت:نمی دانم

در این اثناء امیر المومنین (ع) وارد گردید وبه ایشان فرمود: گفتگوی شما چیست؟

یهودیان دوباره سئوال خود پر سیدند.

حضرت امیر فرمود:به من بگوئید وقتی شب می شود روز به کجا می رود؟

گفتند:خدا می داند.پس علی (ع) فرمود:همین طور هم جای بهشتها را خدا می داند.

آنگاه حضرت امیر نزد پیامبر (ص) آمده وداستان را عرضه داشت ودر حال آیه شریفه نازل گردید.

(فاسئلو اهل الذکر کنتم لا تعلمون) (بپرسید از دانشمندان اگر خودتان نمی دانید) (سوره 16-45)

 

13.هر طرف روی خدا است

پس از وفات پیامبر اکرم (ص) رئیس علمای نصاری به همراهی صد تن از نصاری  به مدینه آمده واز ابوبکر سئوالاتی نمودند ولی ابوبکر پاسخ آنها ندانست وسپس آنان را به نزد حضرت امیر(ع) رهبری کردند.

رئیس نصاری با همراهانش به نزد علی (ع) آمده وسئوالات خودرا مطرح نمودند وآنحضرت پاسخ کافی به آنان رد کرد.

اینک یکی از پرسشهایشان:

(بگو روی خدا به کدام طرف است؟)

علی (ع) مقداری هیزم وآتش خواست وهیزم ها را مشتعل کرد وآنگاه به عالم نصرانی  فرمود:( روی این آتش کدام طرف است )

نصرانی گفت تمام اطرافش روی اوست!

حضرت امیر(ع) فرمود:این آتش یکی از مصنوعات ومخلوقات خداوند است روی معینی ندارد،پس چه رسد به آفریدگار آن که اصلا قابل قیاس نیستند وسپس فرمود:

((وللّه المشرق والمغرب فاینما تولو فثم وجه الله ان الله واسع علیم))

(خاوروباختر از خداست به هر طرف روی بیاورید آنجا روی خداست همانا خدا گشایش دهنده وداناست)

 

14.فلسفه بعض از افعال نما ز:

مردی  از حضرت امیر(ع) پرسید بالا بردن دستها در موقع تکبیرة الاحرام چه معنی دارد؟

علی (ع) فرمود:معنایش این است که خدا بزرگترست یکتا ویگانه است.

مانندی ندارد ، با کف دستها لمس نمی شود.

با حواس وادراکات درک نمی گردد.

باز پرسید، کشیدن گردن درحال رکوع چه معنا دارد؟

فرمود:معنایش این است که به خدا ایمان آوردم اگر چه گردنم را بزند!

پرسید معنای سجده اول چیست ؟

فرمود:معنایش این است که ، خدایا تومارا اززمین آفریده ای ومعنای برداشتن سر از سجده این است که خدایا تومارا از زمین بیرون آورده ای ،!

ومعنای سجده دوم این است که خدایا تو مارا به زمین برمی گردانی.!

ومعنای برداشتن سر از سجده دوم این است که خدایا توبار دیگر مارا از زمین بیرون می آوری.

پرسید گذاشتن پای راست بر پای چپ درحا ل تشهد چه معنی دارد؟

فرمود:معنایش این است که خدایا باطل را از میان بردار وحق را ثابت واستوار نگهدار.

پرسید پس معنای گفتن امام (السلام علیکم) چیست؟

فرمود:امام مترجمی است ازطرف  خداوند که به اهل جماعت می گوید شما درروز قیامت از عذاب وعقوبت خداوند در امان هستید.

 

15.ما ملک خدائیم:

علی (ع) شنید مردی را که می گفت:

(انا لله وانا الیه راجعون)

آن حضرت به وی فرمود:جمله (انّا لله) اعتراف است به اینکه ما ملک خدائیم وجمله( انّا الیه راجعون) اقراری است بر اینک ما نابود وهلاک خواهیم شد.

 

16معنای (الحنان ومنان)؟

از حضرت امیر (ع) معنای (الحنان والمنان) را پرسش کردند،فرمود:

حنان کسی است که می پذیرد کسانی را که از او اعراض نموده اند ومنان کسی است که بدون سئوال به بخشش وعطاء ابتداء می کند.

 

17رشد کودک

حضرت امیر فرمود:نوزاد سالی چهار انگشت با انگشتان خودش رشد می کند.

 

18حیوان تخم گذار وبچه زا

هر حیوان که گوشهایش پنهان باشد تخم گذار است،وهرحیوانی گوشهایش پیدا باشد بچه زلست.

 

19تفضیل

ابن عبدویه درعقد الفرید از حضرت علی (ع) نقل کرده کهعقل در دماغ خنده درکبد مهربانی درسپرز وآواز درریه قرار

دارند

 

20شهوت

حضرت علی (ع) فرمود خداوند شهوت را ده جزء نموده نه قسمت آن را درزنان قرار داده ویک جزء درمردان!واگر خداوند حیاء زنان را به اندازه شهوتشان نیافریده بود درنتیجه هرمردی نه زن داشت....

 

لینک های مرتبط:

خواب آیت الله العظمی مرعشی نجفی و شعر "علی ای همای رحمت" شهریار

علی (ع) در قرآن

عکس/ قرآن منسوب به امیرالمومنین علی (ع)

امام علی (علیه السلام) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان

اعجاز سخنوری امام علی(ع)؛ "خطبه بدون الف"

محل تولد حضرت علی (ع) در کعبه به طور واضح

پرده گوش در گفتار حضرت علی (ع)

وصیت نامه امیرمؤمنان(ع) و آخرین سفارشات به شیعیانش

منتخب سخنان امام علی (ع) ،بخش حکمت های نهج البلاغه (قسمت دوم)

 منتخب سخنان امام علی (ع) - (قسمت اول)

ذوالفقارحضرت علی ع ازکجا آمد؟ درحال درکدام کشور است ؟

کوفه

 نوع مطلب : چهارده معصوم، 
برچسب ها : قضاوتهای حضرت علی، قضاوتهای، حضرت علی، داوری های امام علی، امام علی، قضاوت های حضرت علی، عکس حضرت علی، خانه حضرت علی(ع)، امیر مؤمنان حضرت علی، عمر، خطبه، خطبه غذیر، غدیر خم، علی ولی الله، شهید محراب، فزت برب الکعبه، مولود کعبه، ولادت حضرت علی، سیزده رجب، علی (ع) در قرآن، علی (ع)، قرآن، ائمه، نام حضرت علی در قرآن، نهج البلاغه، قرآن و علی، قرآن ناطق، حدیث ثقلین، آیه اکمال دین، ساقی کوثر، یا علی، یا علی مرتضی، امیر مومنان، قرآن منسوب به امیرالمومنین علی (ع)، قرآن منسوب به حضرت علی (ع)، قرآن منسوب به، امیرالمومنین علی (ع)، دست‌نوشته حضرت علی، كاشف الغطاء العامة، یادگارهای اهل‌بیت، یادگارهای، اهل‌بیت، دست خط، خط کوفی، قران حضرت علی، علی، مولا علی، كاشف‌الغطاء، مصحف شریف، خط امیرالمؤمنین (ع)، حضرت علی (ع)، نجف اشرف، آیات شریفه، دست‌نوشته، شهر مقدس نجف، شهر مقدس، نجف، كتابخانه، تصحیح و تحقیق، نسخه‌پژوهان، شیخ جعفر بن خضر، كتاب جامع، مذهبی، امام، شیعه، شیعیان، دست نوشته امامان، امامان معصوم، امام رضا، دینی، جدید، نمایش، آیه، آیه بینه و شاهد، غیر مستقیم، آیه تبلیغ، آیه ولایت، آیه اولی الامر، آیه صادقین، آیه قربی، آیه مسئولون، ابوسعید خدری، فضائل حضرت علی(ع)، آیه مباهله، مباهله، آیه خیر البریّه، آیه لیلة المبیت، آیه حکمت، آیات سوره هل أتی(انسان)، آیات آغاز سوره برائت، علی(ع)، ابوبکر، آیه سقایة الحاجّ، همسران پیامبر(ص)، آیه وزارت، پیامبر گرامی اسلام(ص)، آیات سوره احزاب، آیه بینه، آیه نور، آیه نجوی، آیه مرج البحرین، طه، آیه سابقون، آیه أذن وادعیه، آیه مودّت، آیه انفاق، آیه محبّت، درباره علی(ع)، 13 رجب، علی(ع) کیست؟، نور الثقلین، امام علی (علیه السلام) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان، جبران خلیل جبران، علی (علیه السلام)، شخصیتی بزرگ، طول تاریخ، امامت علی، گفتار اندیشمندان، گفتار اندیشمندان غیر مسلمان درباره علی، علمای بزرگ مسیحیت، علی بن ابیطالب، جاهلیت، فطرت سلیم، خردمندان پاکدل، نیکو سرشتان، شوق خدا، گوهر گرانبها، پیغمبران، مقام و شأن، شبلی شمیل، مکتب داروین، انکار توحید، شرق و غرب، پهلوانی امام، میخائیل نعیمه، روشن‌بینی، پاکدلی، بلاغت، سحر بیان، اخلاق فاضله، شور ایمان، بلندی همت، یاری ستمدیدگان و ناامیدان، متابعت حق و راستی، جرج جرداق، عقل، قلب، زبان، فیلسوف انگلیسی، کشیش بلژیکی، پاک و مقدس، مظلومانه، بیت المال، imam ali، عزاداری، اولاد پیامبر، صادق و راستگو، اسوه تقوا حضرت علی، خلیفه، آیت الله مرعشی نجفی، شهریار، علی ای همای رحمت، محمد بهجت تبریزی، شهریار شعرت را بخوان، خواب آیت الله العظمی مرعشی نجفی، شعر "علی ای همای رحمت" شهریار، اولیای خدا، مسجد کوفه، وصیتنامه الهی، صاحبدلان، شاعر، حضرت، توسل، شعر، مشاعره، بهجت، عکس/ قرآن منسوب به امیرالمومنین علی (ع)، پرده گوش در گفتار حضرت علی (ع)، وصیت نامه امیرمؤمنان(ع) و آخرین سفارشات به شیعیانش، کوفه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:16 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful &
it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:47 ب.ظ
Your style is really unique in comparison to other
folks I have read stuff from. I appreciate you
for posting when you have the opportunity, Guess I
will just book mark this site.
جمعه 18 فروردین 1396 01:00 ب.ظ
If some one wants to be updated with most up-to-date technologies then he must be go to see
this website and be up to date all the time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی